Wyposażenie

Gabinet wyposażony jest w nowy sprzęt:

Wysokiej klasy unit stomatologiczny STERN WEBER S300 -to urządzenie cyfrowe, które umożliwiają pracę i sterowanie instrumentów z wielką dokładnością z bardzo bogatym wyposażeniem

 

- wszystkie końcówki pracujące są ze światłem:

Aparat RTG Kodak 2200 - zapewnia dużą funkcjonalność i bezpieczeństwo, zapewnia wysokiej jakości zdjęcia oraz optymalne warunki bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. Aparat spełnia najnowsze wymogi prawne dotyczące rejestracji parametrów wszystkich wykonywanych zdjęć radiologicznych.

VistaScan Mini Plus - najnowocześniejszy na całym świecie skaner płyt obrazowych firmy Dürr Dental - zapewnia szybką, pewną i bardzo dokładną diagnostykę zdjęć RTG, najwyższa jakość zdjęcia, znakomite odwzorowanie szczegółów, możliwość wykonywania różnych pomiarów niezbędnych w implantologii, endodoncji, czy chirurgii stomatologicznej.

 

Proces robienia zdjęcia przebiega za pomocą cyfrowych płytek pamięciowych. Pewność diagnozy jest większa dzięki przemyślanemu wsparciu oprogramowania i optymalnemu rozpoznaniu szczegółów. Cienkie, elastyczne płytki obrazowe są przyjemne dla pacjentów.

 

- wszystkie zdjęcia RVG w celu zapewnienia prawidłowej pozycji zdjęcia u pacjenta wykonywane są przy pomocy pozycjonerów firmy Dürr Dental.

VistaCam IX, firmy Dürr Dental - kamera wewnątrzustna - zdjęcia wewnątrzustne i fluorescencyjne zapewniają zrozumienie przez pacjenta podejmowanych działań leczniczych, a także przedstawiają efekty leczenia. Zapewnia wyjątkową diagnozę próchnicy, znakomitą jakość zdjęć z możliwością wykonywania filmów wideo. Metoda fluorescencyjna umożliwia diagnozę próchnicy w sytuacji, gdy inne techniki są nieskuteczne. W wyniku zjawiska fluorescencji szkliwo zęba świeci na zielono, a zmiany wywołane przez bakterie (płytka nazębna, próchnica) na czerwono. Program dostarczony z kamerą pozwala na przetwarzanie obrazu tak, by dokonać oceny głębokości zmian próchnicy.

W&H Fizjodyspenser - urządzenie do implantologii oraz chirurgii, - zapewniające maksymalną precyzję zabiegów.

Mectron Piezosurgery- najbardziej efektywne piezoelektryczne urządzenie do cięcia kości, znajduje szerokie zastosowanie w chirurgii stomatologicznej i szczękowej, implantologii, periodontologii.

EMS PIASKARKA AIR FLOW - zapewnia bardzo dokładne oczyszczenie szkliwa zebów z wszelkich osadów i przebarwień, zapewniając bielsze zęby , Bakterie i mikroorganizmy znajdujące się na płytce nazębnej są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się gingivitis, periodontitis i próchnicy. Można temu zapobiec usuwając kolonie mikroorganizmów za pomocą piaskarki.

Endometr Raypex 6 firmy VDW- precyzyjne urządzenie do pomiarów endodontycznych. Endometr  znajduje zastosowanie do pomiaru długości kanału zęba podczas leczenia kanałów korzeniowych.

 

VDW SILVER RECIPROC -nowoczesny system maszynowy NiTi do bezpiecznego opracowania kanałów korzeniowych.

B&L-System do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką na ciepło,pozwala na bardzo szczelne i szybkie wypełnianie kanałów.

Lupy Univet - Optident-pozwalają  obserwować bardzo małe detale w polu zabiegowym.

W celu zapewnienia sterylności i suchości pola zabiegowego w leczeniu endodontycznym stosujemy koferdam.

Silver Mix - mieszalnik do kapsułek - jest elektromechaniczną wstrząsarką do cementów glasjonomerowych i innych materiałów kapsułkowanych jak płynne kompozyty światłoutwardzalne.

Podgrzewacz do kompozytu Ena Heat- jest przeznaczony do podgrzewania materiałów kompozytowych przed ich użyciem, celem poprawy ich właściwości fizycznych.

 

 

Wirówka PRF Duo System-Urządzenie do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej - A-PRF oraz I-PRF.

Wirówka PRF Duo System jest najnownyszym urządzeniem tego typu, a wraz z innowacyjnymi probówkami stanowi nowy system do pozyskiwania fibryn, o unikalnych właściwościach, jest urządzeniem, które daje nowe możliwości pozyskania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej - A-PRF oraz nowoodkrytej frakcji i-PRF. W procedurze stosowanej w wirówce PRF Duo System nie ma potrzeby dodawania innych składników chemicznych  - koagulantów czy antykoagulantów - w celu uzyskania właściwych  frakcji krwi.

Działanie,  rola i zastosowanie frakcji A-PRF oraz i-PRF w regeneracji tkanek są odmienne i równocześnie synergiczne.  Pozyskanie obu frakcji w prosty sposób jest możliwe tylko w urządzeniu PRF Duo System, a sama procedura jest znacznie skrócona w porównaniu innych do wirówek pozyskujących PRP.

Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest autogenną matrycą otrzymywaną z koncentratu płytek krwi pacjenta. W wyniku procedury pobrania i odwirowania w wirówce krwi pacjenta, w gabinecie bez potrzeby zlecania usługi na zewnątrz, otrzymywana jest matryca fibrynowa, która stymuluje gojenie, wzrost kości i tkanek miękkich. Procedura pozyskiwania matrycy w wirówce PRF Duo System jest uproszczona w porównaniu do innych wirówek pozyskujących PRP. Pozyskana matryca jest bogata w leukocyty i naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF – vascular endothelial growth factor).

Po co stosuje się tę metodę w stomatologii?
Czynniki PRF w postaci płynu, matryc, korków czy rozdrobnionej struktury stosuje się u pacjentów celem przyspieszania gojenia ran i odtwarzania (wzrost i różnicowanie) struktur tkankowych w trudnych anatomicznie rejonach jamy ustnej. Dodatkowo korzysta się z niego w technikach łączonych - wzbogacanie przeszczepów kostnych - w  celu nasilenia osteogenezy (procesów kościotwórczych) i nasilenia regeneracji tkanek miękkich (np. dziąseł lub uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej). Fibryna jest najlepszym rusztowaniem, jeśli chodzi o inżynierię tkankową i powolne uwalnianie czynników wzrostu.
Frakcje A-PRF oraz i-PRF są uzyskiwane w wirówce PRF Duo System, która dzięki unikalnej kalibracji pozwala osiągnąć pożądaną segmentację  krwi na właściwe frakcji.Frakcje są pozyskiwane również dzięki unikalnym właściwościom specjalnie do tego celu zaprojektowanych  probówek.