Chirurgia

  • resekcje korzeni zębów
  • ekstrakcje ósemek zatrzymanych, zębów dodatkowych, korzeni zębów
  • plastyka połączenia ustno zatokowego
  • podcięcie wędzidła błony śluzowej jamy ustnej
  • przeszczepy kości
  • augmentacja-nadbudowa brakującej kości
  • przeszczep błony śluzowej jamy ustnej
  • kiretaż otwarty
  • replantacja
  • odsłonięcia zębów zatrzymanych

Sinus lift - podniesienie dna zatoki

Zabieg dość często wykonywany u pacjentów z niewystarczającą ilością kości w odcinkach bocznych szczęki, poszerza możliwości wszczepiania implantów zębowych.Pozwala uniknąć noszenia protez zębowych ruchomych (tzw.wyjmowanych) lub mostów w pojedynczych brakach zębowych,gdzie konieczne jest oszlifowanie często zdrowych koron zębów. Pacjent ma wrażenie własnych zębów.

 Metody podnoszenia dna zatoki szczękowej są różne,
- jednoetapowe-sinus lift z wszczepieniem implantu na jednej wizycie,
- bądź 2-etapowe; implant zostaje wszczepiony po okresie ok.6 m-cy od podniesienia dna zatoki szczękowej
-metoda otwarta-dojście od strony przedsionka do zatoki szczękowej
-metoda zamknięta-dojście od strony wyrostka zębodołowego szczęki

 

Zabieg jest bezbolesny dla pacjenta, wykonywany w znieczuleniu miejscowym
Zawsze w każdej metodzie zastosowany jest materiał kościozastępczy Bio Oss

Przed planowanym zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej rutynowo wykonywana jest tomografia komputerowa, która pozwala zapoznać się ze dokładnie z anatomią kości szczęki i  zatoki szczękowej.Dzięki temu możemy określić stopień trudności zabiegu, zdecydować czy możliwa będzie natychmiastowa implantacja.

Uwaga!

Wykonujemy zabiegi z zakresu mikrochirurgii i periodontologii :

-Sterowana regeneracja tkanek przyzębia;

-Sterowana regeneracja kości;

-Augmentacja tkanek miekkich i kości wyrostka zębodołowego;

-Przeszczep błony śluzowej,tkanki kostnej.

 

Zajmujemy się leczeniem chorób przyzebia -ostre i przwlekłe zapalenia (tzw."parodontozy"):

- metody chirurgiczne i niechirurgiczne